Prof. Dr. Ahmet MAKAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER (Namık Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Banu UÇKAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Engin YILDIRIM (Anayasa Mahkemesi)
Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR  (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Kubra DOĞAN YENİSEY  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU (Kocaeli Dayanışma Akademisi)
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR  (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki ERDUT  (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Sayım YORGUN  (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Şule NECEF (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Aziz ÇELİK (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Betül URHAN (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Hail İbrahim SARIOĞLU  (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Onat ÖZTÜRK (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep KAPAR (Muğla Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜFTÜOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Av. Dr. Murat ÖZVERİ
  • Çalışma ve Toplum hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar ilk olarak yayın yönetmeni ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır, düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süre ile tutulur. Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar dergi sonunda bulunabilir. Belirtilmemiş hususlar için dergi sekreteryası aranabilir.

  • Çalışma ve Toplum Dergisi yayınlandığı günden itibaren hakemli bir dergidir.

  • Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlara ait olup, kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

  • Basılması istenilen yazılar, Makale verecek yazarların dikkate almaları gereken hususlar kısmında belirtilen kurallara özen gösterilerek hazırlanmalıdır.