DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

 

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

   

2006/1 (8)

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM!

Sempozyum/Özel Sayı

28.01.2006 Armada Otel/İstanbul

Açış Konuşmaları

·   Adnan Serdaroğlu (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı)

·   Av. Murat Özveri (Çalışma ve Toplum Yayın Yönetmeni)

BİRİNCİ OTURUM

Coşkun Erbaş (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı)

·   Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Levent Akın (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

·   Sosyal Güvenlik Sisteminin Kişiler Açısından Kapsamı

Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·    Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

·    Tartışma

İKİNCİ OTURUM

Ali Güneren (Yargıtay 21. Hukuk Daire Başkanı)

·    Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ali Rıza Okur (Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.)

·    Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Genel Sağlık Sigortası

·    Dr. Tufan Kağan (Türk Tabipler Birliği)

·    Peter Scherrer, (EMF Genel Sekreteri)

·    Musa Çam, (DİSK Sekreteri)

Prof. Dr. Ali Güzel (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·    Genel Değerlendirme: Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?

·    Tartışma

·    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı

·    Madde Gerekçeleri

   
       
   
   

ARŞİV

 
2013 2013/1 (36)      
2012 2012/1 (32) 2012/2 (33) 2012/3 (34) 2012/4 (35)
2011

2011/1 (28)

2011/2 (29) 2011/3 (30) 2011/4 (31)
2010

2010/1 (24)

2010/2 (25)

2010/3 (26)

2010/4 (27)

2009

2009/1 (20)

2009/2 (21)

2009/3 (22)

2009/4 (23)

2008

2008/1 (16)

2008/2 (17)

2008/3 (18)

2008/4 (19)

2007

2007/1 (12)

2007/2 (13)

2007/3(14)

2007/4 (15)

2006

2006/1 (8)

2006/2 (9)

2006/3 (10)

2006/4 (11)

2005

2005/1 (4)

2005/2 (5)

2005/3 (6)

2005/4 (7)

2004

--

2004/1 (1)

2004/2 (2)

2004/3 (3)

   
       
   
    Endeks/Veritabanı  

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta