• YAYIN KURULU

  • YAYIN KURULU

  • Prof. Dr. Ahmet MAKAL (Ankara Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Kocaeli Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Alpay HEKİMLER (Namık Kemal Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Banu UÇKAN (Anadolu Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Engin YILDIRIM (Anayasa Mahkemesi)

  • Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR  (Ankara Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Kubra DOĞAN YENİSEY  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU (Kocaeli Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR  (İstanbul Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Zeki ERDUT  (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL (Kocaeli Üniversitesi)

  • Doç. Dr. Aziz ÇELİK (Kocaeli Üniversitesi)

  • Doç. Dr. Betül URHAN (Kocaeli Üniversitesi)

  • Doç. Dr. Hail İbrahim SARIOĞLU  (İstanbul Üniversitesi)

  • Doç. Dr. M. Onat ÖZTÜRK (Kocaeli Üniversitesi)

  • Doç. Dr. Recep KAPAR (Muğla Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Sayım YORGUN  (İstanbul Üniversitesi)

  • Doç. Dr. Şule NECEF (Marmara Üniversitesi)

  • Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜFTÜOĞLU (Marmara Üniversitesi)

  • Av. Dr. Murat ÖZVERİ

  • DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR

  • Prof. Dr. Aşkın KESER

  • Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

  • Prof. Dr. Berch BERBEROĞLU

  • Prof. Dr. Berrin Ceylan ATAMAN

  • Prof. Dr. Can TUNCAY

  • Prof. Dr. Devrim ULUCAN

  • Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

  • Prof. Dr. Erinç YELDAN

  • Prof. Dr. Faruk SAPANCALI

  • Prof. Dr. Fevzi DEMİR

  • Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN

  • Prof. Dr. Galip YALMAN

  • Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

  • Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

  • Prof. Dr. Gürhan FİŞEK

  • Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER

  • Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU

  • Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI

  • Prof. Dr. İzzettin ÖNDER

  • Prof. Dr. Kadir ARICI

  • Prof. Dr. Korkut BORATAV

  • Prof. Dr. Mehmet TÜRKAY

  • Prof. Dr. Meryem KORAY

  • Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU

  • Prof. Dr. Metin KUTAL

  • Prof. Dr. Murat ENGİN

  • Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU

  • Prof. Dr. M.Polat SOYER

  • Prof. Dr. Mustafa ALP

  • Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

  • Prof. Dr. Münir EKONOMİ

  • Prof. Dr. Nadir SUĞUR

  • Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU

  • Prof. Dr. Nilay ETİLER

  • Prof. Dr. Nüvit GEREK

  • Prof. Dr. Nurcan ÖZKAPLAN

  • Prof. Dr. Nuri ÇELİK

  • Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

  • Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

  • Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

  • Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN

  • Prof. Dr. Öner EYRENCİ

  • Prof. Dr. Pir Ali KAYA

  • Prof. Dr. Sarper SÜZEK

  • Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

  • Prof. Dr. Sedat MURAT

  • Prof. Dr. Şükrü HATUN

  • Prof. Dr. Talat CANBOLAT

  • Prof. Dr. Tijen ERDUT

  • Prof. Dr. Toker DERELİ

  • Prof. Dr. Ufuk AYDIN

  • Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

  • Prof. Dr. Yusuf ALPER

  • Prof. Dr. Yüksel AKKAYA

  • Prof. Dr. Zeki PARLAK

   

  • Çalışma ve Toplum hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar ilk olarak yayın yönetmeni ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır, düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süre ile tutulur. Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar dergi sonunda bulunabilir. Belirtilmemiş hususlar için dergi sekreteryası aranabilir.

  • Çalışma ve Toplum Dergisi yayınlandığı günden itibaren hakemli bir dergidir.

  • Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlara ait olup, kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

  • Basılması istenilen yazılar, “ Makale verecek yazarların dikkate almaları gereken hususlar ” kısmında belirtilen kurallara özen gösterilerek hazırlanmalıdır.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ