• YILLIK İZİNİN HAK EDİLMESİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/54

     T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS NO:        2002/20008

  KARAR NO:     2003/4957

  TARİHİ:           24.03.2003


  l YILLIK İZİNİN HAK EDİLMESİ

  ÖZÜ: Davalı ve karşı davacı işçinin hizmet akdi 24.2.2000 tarihinde sona erdiğine göre son yıla ait ücretli izine hak kazandığının kabulü gerekir. Bu nedenle işverenin verdiği 5 günlük yıllık izin ücretinin hak kazanamadığı gerekçesi ile bu süre ile ilgili izin ücreti alacağının davacının ücretinden mahsup etmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine, karşı davacı ise izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, her iki davayı da kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde, davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalı ve karşı davacı işçinin hizmet akdi 24.2.2000 tarihinde sona erdiğine göre son yıla ait ücretli izine hak kazandığının kabulü gerekir. Bu nedenle işverenin verdiği 5 günlük yıllık izin ücretinin hak kazanamadığı gerekçesi ile bu süre ile ilgili izin ücreti alacağının davacının ücretinden mahsup etmesi hatalıdır. Bu konudaki 2000 yılı Şubat ayı puantaj belgesinin değerlendirilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.3.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ