• YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÇIPLAK ÜCRETTEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/634
  Karar No: 2006/19259
  Tarihi:      03.07.2006

  l YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÇIPLAK ÜCRETTEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Yıllık izin ücreti alacağının çıplak ücretten hesaplanması gerekir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda mahiyeti açıklanmadan bu ücrete “ek ödeme” şeklinde bir ilave yapıldığı görülmüştür. Mahkemece bilirkişiden bu hususta ek rapor alınarak bir irdelemeye tabi tutulduktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Yıllık izin ücreti alacağının çıplak ücretten hesaplanması gerekir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda mahiyeti açıklanmadan bu ücrete “ek ödeme” şeklinde bir ilave yapıldığı görülmüştür. Mahkemece bilirkişiden bu hususta ek rapor alınarak bir irdelemeye tabi tutulduktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.7.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ