• YILIN TÜM HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/41

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2004/19443
  Karar No. 2005/13507
  Tarihi: 18.04.2005         

  l YILIN TÜM HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞILMASI
  l YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMA
  l HAFTA TATİLİ ÜCRETİNDEN HAKKA-NİYET İNDİRİMİ
  l ÜCRETİN TÜRK PARASIYLA HESAPLANMASI

  ÖZETİ: Davacının yılın tüm hafta tatillerinde çalıştığı kabul edilerek hafta tatili çalıştığı ücreti hesaplanmış ve mahkemece bu hesaplamaya değer verilerek hüküm kurulmuştur. Bir işçinin yılın tüm hafta tatillerinde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Hastalık, mazeret izin gibi nedenlerle bazı hafta tatillerinde çalışmadığı düşünülerek hesaplanan hafta tatili alacaklarından takdiri indirim yapılmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
  Davacının alacakları Borçlar Kanunu 84. maddesi gereği Türk parası olarak belirlenmeli ve Türk parası olarak hüküm altına alınmalıdır.

  DAVA: Davacı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının yılın tüm hafta tatillerinde çalıştığı kabul edilerek hafta tatili çalıştığı ücreti hesaplanmış ve mahkemece bu hesaplamaya değer verilerek hüküm kurulmuştur. Bir işçinin yılın tüm hafta tatillerinde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Hastalık, mazeret izin gibi nedenlerle bazı hafta tatillerinde çalışmadığı düşünülerek hesaplanan hafta tatili alacaklarından takdiri indirim yapılmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
  Taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinde ücret Libya dinarı olarak kararlaştırılmıştır. Buna rağmen alacakların amerikan doları olarak hüküm altına alınması hatalıdır. Davacının alacakları Borçlar Kanunu 84.maddesi gereği Türk parası olarak belirlenmeli ve Türk parası olarak hüküm altına alınmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ