• YETKİ TESPİTİ

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/13,14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/14292
  Karar No: 2006/15221
  Tarihi:      23.05.2006

  l YETKİ TESPİTİ
  l SENDİKANIN YETKİ ALMASINI ENGELLE-MEK İÇİN BİR GRUP İŞÇİNİN ALT İŞVERENE YATAY GEÇİŞ YAPTIRILMASI
  l MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMA ZORUNLULUĞU

  ÖZETİ: Davacı sendika, adlarını belirttiği sendika üyesi on işçinin başvuru tarihinde tespite konu işyerinde çalıştıkları halde, işveren tarafından otelde taşeron olarak çalışan Ödül İnşaat Tic Ltd.Şti.ne yatay geçişlerinin yapıldığını, daha sonra bu işçiler baskı ile sendika üyeliğinden istifa ettirilip tekrar davalı asıl işveren işçisi olarak çalışmaya devam ettirildiklerini işverenin bu işleminin sendikanın işyerindeki çoğunluğunu bertaraf etmeye yönelik muvazaalı işlem olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece muvaza konusunda herhangi bir inceleme yapılmaksızın yetki itirazı reddedilmiştir. Oysa mahkemece muvazaa konusunun açıklığa kavuşturulması gerekir.

  DAVA: O Sendikası Genel Başkanlığı adına Avukat F.Ç ile l.B. Turizm San.Tic.AŞ.adına Avukat M.G 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat S.K aralarındaki dava hakkında Gaziantep İş Mahkemesinden verilen 4.4.2006 günlü ve 1513/437 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı sendika, adlarını belirttiği sendika üyesi on işçinin başvuru tarihinde tespite konu işyerinde çalıştıkları halde, işveren tarafından otelde taşeron olarak çalışan Ödül İnşaat Tic Ltd.Şti.ne yatay geçişlerinin yapıldığını, daha sonra bu işçiler baskı ile sendika üyeliğinden istifa ettirilip tekrar davalı asıl işveren işçisi olarak çalışmaya devam ettirildiklerini işverenin bu işleminin sendikanın işyerindeki çoğunluğunu bertaraf etmeye yönelik muvazaalı işlem olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece muvaaaza konusunda herhangi bir inceleme yapılmaksızın yetki itirazı reddedilmiştir. Oysa mahkemece muvazaa konusunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunun içinde tespite konu otelde taşeron olarak çalışan Ödül İnşaat Ltd.Şti.ne ait Ağustos 2004 ayı SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, işe giriş ve çıkış bildirimleri ile sigortalı işe giriş bildirgelerinin celp edilip taraflara bu konuda ispat imkanı verilip gerekir ise tanık dinletip uzman bilirkişiden rapor alınmak suretiyle tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
  Davacının bilirkişi raporuna karşı somut itirazlarının değerlendirilmesi için bilirkişiden ek rapor alınmadan ve kararda bu itirazlar karşılanmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ