• VERGİ İADESİ İÇİN İŞÇİNİN VERGİ İADESİNE HAK KAZANDIĞINI GÖSTERİR BELGELERİ İŞVERENE VERDİĞİNİ KANITLAMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/2127
  2007/28901
  03.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57
   
  •  
  •  
  • VERGİ İADESİ İÇİN İŞÇİNİN VERGİ İADESİNE HAK KAZANDIĞINI GÖSTERİR BELGELERİ İŞVERENE VERDİĞİNİ KANITLAMASININ GEREKMESİ
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN YAPILAN NOTER GİDERLERİNİN İŞVERENDEN İSTENEMEYECEĞİ
    ÖZETİ: Dairemizin istikrar kazanan uygulamasına göre vergi iade alacak isteğinde bulunanın vergi iadesine hak kazandığına dair belgeleri işverene verdiğini kanıtlaması gerekir. Davacı bu konuda delil sunmadığından bu isteğin reddi gerekirken yazılı gerekçelerle isteğin kabulü hatalıdır.
  Davacı aktin feshi ile ilgili noter giderlerini davalıdan talep etmiş bu yönde istek mahkemece kabul edilmiştir. Feshin noter vasıtasıyla yapılacağı konusunda bir zorunluluk bulunmadığından akdin sonlandırılması ile ilgili giderlerin işverenden talep edilmesi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti, noter ücreti ile vergi iadesi
  alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm   süresi   içinde   taraflar   avukatlarınca   temyiz   edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında' kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Dairemizin istikrar kazanan uygulamasına göre vergi iade alacak isteğinde bulunanın vergi iadesine hak kazandığına dair belgeleri işverene verdiğini kanıtlaması gerekir. Davacı bu konuda delil sunmadığından bu isteğin reddi gerekirken yazılı gerekçelerle isteğin kabulü hatalıdır.
  3-Davacı aktin feshi ile ilgili noter giderlerini davalıdan talep etmiş bu yönde istek mahkemece kabul edilmiştir. Feshin noter vasıtasıyla yapılacağı konusunda bir zorunluluk bulunmadığından akdin sonlandırılması ile ilgili giderlerin işverenden talep edilmesi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.10.2007/gününde oybirliğiyle karar verildi.
                                           
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ