• ÜRETİM ALANINDA YENİ BİR YAPI-LANMAYA GİDİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SenK/31

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK  DAİRESİ
                                
  Esas No. 2005/10880
  Karar No. 2005/13247
  Tarihi: 14.04.2005         

  l ÜRETİM ALANINDA YENİ BİR YAPI-LANMAYA GİDİLMESİ
  l AYNI TARİHTE SENDİKALI İŞÇİLERLE BİRLİKTE SENDİKASIZ İŞÇİLERİNDE İŞTEN ÇIKARTILMASI
  l SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMI YAPILDI-ĞININ KANITLANAMAMASI
  l SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEK BAŞINA SENDİKAL TAZMİNAT İÇİN YETERLİ OLMAMASI

  ÖZETİ: Aynı işyerinde çalışan işçiler tarafından açılan seri davaların aynı gün yapılan temyiz incelemesi sonucunda işyerinde üretim alanlarında yeni bir yapılanmaya gidildiği bu nedenle yalnız sendika üyesi işçilerin değil, sendika üyesi olmayan işçilerin de çıkarıldığı; sendikalı işçi çıkarmada sendikalı-sendikasız işçi ayırımı yapıldığına dair somut bir delil bulunmadığı sendika üyesi olmanın sendikal tazminat talebi için yeterli olmadığı üyelik dışında, davacının sendikal faaliyette bulunduğu bu nedenle hizmet aktinin sona erdiği iddia edilip kanıtlanmadığı anlaşıldığından davacının sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı,  sendikal tazminat ile eşit davranmama tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı hizmet aktinin sendikal nedenlerle feshedildiğini iddia ederek sendikal tazminat isteğinde bulunmuş mahkemece istek hüküm altına alınmıştır. Aynı işyerinde çalışan işçiler tarafından açılan seri davaların aynı gün yapılan temyiz incelemesi sonucunda işyerinde üretim alanlarında yeni bir yapılanmaya gidildiği bu nedenle yalnız sendika üyesi işçilerin değil, sendika üyesi olmayan işçilerin de çıkarıldığı; sendikalı işçi çıkarmada sendikalı - sendikasız işçi ayırımı yapıldığına dair somut bir delil bulunmadığı sendika üyesi olmanın sendikal tazminat talebi için yeterli olmadığı üyelik dışında, davacının sendikal faaliyette bulunduğu bu nedenle hizmet aktinin sona erdiği iddia edilip kanıtlanmadığı anlaşıldığından davacının sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ