• ÜCRETSİZ İZİN-KÖTÜ NİYET

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14
   

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/4464
  KARAR NO:     2003/17050
  TARİHİ:           14.10.2003

  l ÜCRETSİZ İZİN-KÖTÜ NİYET

  ÖZÜ: Davacı, davalı tarafından ücretsiz izne çıkarılması teklifini kabul etmediği için iş sözleşmesini kötüniyet ile feshedildiğini iddia etmiştir. Salt ücretsiz izne çıkma teklifinin reddi kötüniyet olarak nitelendirilemez. Davalının içinde bulunduğu ekonomik koşulların olumsuzluğu halinde ücretsiz izin yolunun denenmesi doğaldır.

  DAVA: Davacı kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatı izin ücreti alacağı ikramiye ve giyim yardığım alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı, davalı tarafından ücretsiz izne çıkarılması teklifini kabul etmediği için iş sözleşmesini kötüniyet ile feshedildiğini iddia etmiştir. Salt ücretsiz izne çıkma teklifinin reddi kötüniyet olarak nitelendirilemez. Davalının içinde bulunduğu ekonomik koşulların olumsuzluğu halinde ücretsiz izin yolunun denenmesi doğaldır. Bunun kötüniyet olarak değerlendirilmesi ve yazılı şekilde kabulü hatalı olduğundan bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ