• ÜCRETİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/22907
  2004/10458
  03.05.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/14,26
   
   
  • ÜCRETİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI
    ÖZETİ: Mahkemenin vardığı sonuca göre yaklaşık 9 yıllık çalışması olan tır şoförünün asgari ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine ve hayatın gerçeklerine uygun düşmemektedir. Aylık miktarı değişkenlik arzetse de harcırah yurtdışına sefer yapan tır şoförü ile işveren arasında aktin ücret unsurunun önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu nedenle sürekli bir ödeme olduğu için harcırahın da tazminata esas ücrete yansıtılması gerekir
               

  DAVA:Davacı, bakiye    kıdem    tazminatının    ödetilmesine    karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni,.gerektirip
  sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Mahkemece yurt dışına sefer yapan tır şoförü olarak çalışan davacının yurtdışı seferlerinde aldığı harcırahın zorunlu masrafları karşılamak üzere geçici olarak verildiği gerekçesiyle kıdem tazminatına esas ücrete yansıtılmamıştır. Davacının aylık kazancının asgari ücrete ilaveten yurtdışına çıktığında aldığı harcırahlar olduğu, davacının her ay yurtdışına çıktığı ve gittiği ülkelere göre harcırah miktarının önceden işverence belirlendiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Mahkemenin vardığı sonuca göre yaklaşık 9 yıllık çalışması olan tır şoförünün asgari ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine ve hayatın gerçeklerine uygun düşmemektedir. Aylık miktarı değişkenlik arzetse de harcırah yurtdışına sefer yapan tır şoförü ile işveren arasında aktin ücret unsurunun önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu nedenle sürekli bir ödeme olduğu için harcırahın da tazminata esas ücrete yansıtılması gerekir. Bu konuda yapılacak iş öncelikle davacının son bir yıl içinde görevi nedeniyle yurtdışına çıktığı ücretin tespiti ve bu süre içinde aldığı harcırah miktarının 365 e bölünmek suretiyle bir güne isabet eden tutarının tazminata esas ücrete yansıtılmasından ibarettir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 'harcının istek halinde ilgiliye iadesine,3.5.2004 gününde oy birliği  ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ