• ÜCRETİN FİİLEN YAPILAN İŞ VE ÇALIŞILAN SÜRE BELİRTİLEREK MESLEK ÖRGÜTÜNDEN SORULMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/4886
  Karar No: 2006/26692
  Tarihi:      09.10.2006

  l ÜCRETİN FİİLEN YAPILAN İŞ VE ÇALIŞILAN SÜRE BELİRTİLEREK MESLEK ÖRGÜTÜNDEN SORULMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece, davacının fiilen yaptığı iş ve çalıştığı tarihler bildirilmek suretiyle ne kadar ücret alabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı ve alınacak olan yazı tüm dosya kapsamıyla birlikte yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak aylık ücretlerle ilgili gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine, karşı davacı ise avans alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacının aylık ücreti taraflar arasında ihtilaf konusudur. Davacı işçi, aylık ücretin 400.000.000 TL.olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren ise 150.000.000 TL.aylık ücret ödendiğini savunmuştur.
  Dosya içinde aylık ücretlerin ispatına dair yazılı bir belge bulunmamaktadır. Davacı işçinin arkadaşı olan bir tanık ve işyerinde çalışmış üç kişi bu noktada iddiayı doğrulamışlar, davalı tanıkları ise ücret hususunda beyanda bulunmamışlardır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin aylık ücretleri ile ilgili kesin bir sonuca ulaşılması mümkün olmamıştır.
  Mahkemece, davacının fiilen yaptığı iş ve çalıştığı tarihler bildirilmek suretiyle ne kadar ücret alabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı ve alınacak olan yazı tüm dosya kapsamıyla birlikte yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak aylık ücretlerle ilgili gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ