• ÜCRET KONUSUNDA BORDROLARLA TANIK ANLATIMI VE İŞVERENİN VERDİĞİ BELGENİN ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:   2005/36433
  Karar No:  2006/15927
  Tarihi:       01.06.2006                           

  l ÜCRET KONUSUNDA BORDROLARLA TANIK ANLATIMI VE İŞVERENİN VERDİĞİ BELGENİN ÇELİŞMESİ
  l ÜCRETİN İŞÇİNİN KIDEMİ VE GÖREVİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  l TANIKLARIN YETERSİZ BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEMESİ

  ÖZETİ: Ücret konusunda bordrolar, tanık beyanları ve davalı tarafından ilgili makama hitaben yazılan Mayıs 2003 tarihli yazı çelişkilidir. Bordrolardaki imzaların davacıya ait olup olmadığı konusunda araştırma yapılmamıştır. Davacının yaptığı görev ve kıdemi nazara alındığında işveren tarafından ilgili kuruma hitaben yazılmış belgedeki 700.000.000 TL ücrete değer verilerek hesaplama yapılması gerekirken ücret konusunda yetersiz olan tanık beyanlarına itibar edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin, fazla çalışma ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Ücret konusunda bordrolar, tanık beyanları ve davalı tarafından ilgili makama hitaben yazılan Mayıs 2003 tarihli yazı çelişkilidir. Bordrolardaki imzaların davacıya ait olup olmadığı konusunda araştırma yapılmamıştır. Davacının yaptığı görev ve kıdemi nazara alındığında işveren tarafından ilgili kuruma hitaben yazılmış belgedeki 700.000.000 TL. ücrete değer verilerek hesaplama yapılması gerekirken ücret konusunda yetersiz olan tanık beyanlarına itibar edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ