• TOPLU İŞ SÖZLEŞME DÜZENİNİN BULUNDUĞU İŞYERİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2006/14061
  2006/34861
  27.12.2006
  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/6,7,8
   
   
  • TOPLU İŞ SÖZLEŞME DÜZENİNİN BULUNDUĞU İŞYERİ
  • İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞÇİ ALEYHİNE DÜZENLEME GETİRİLEMEYECEĞİ
  •  
    ÖZETİ: Toplu iş sözleşmesi düzeni bulunan işyerinde hizmet akitlerinin işçi aleyhine düzenleme getirebilmesi, toplu iş sözleşmesinde böyle bir uygulamaya, imkan verildiği açıkça kabul edildiğinin gösterilmesi gerekir.
               


  DAVA           :Davacı, ücret farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacının davalı işyerinde çalıştığı, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunduğu, 11.5.2004 tarihli dilekçeyle ücretinin 750 YTL.ye düşürülmesine muvafakat ettiği anlaşılmaktadır. Davalı önceki belediye başkanı döneminde davacıya gereksiz ücret zamları yapıldığını savunmuştur.
  Toplu iş sözleşmesi düzeni bulunan işyerinde hizmet akitlerinin işçi aleyhine düzenleme getirebilmesi, toplu iş sözleşmesinde böyle bir uygulamaya, imkan verildiği açıkça kabul edildiğinin gösterilmesi gerekir. Ancak dosya içeriğinden davacının ücretinin toplu iş sözleşmesine uygun olarak ödenip ödenmediği anlaşılamamaktadır. Öte yandan toplu iş sözleşmesi düzeni dışında davacıya fazla ücret ödenip ödenmediği de açık değildir. Mahkemece bu hususlar araştırılmadan ücret indirimine muvafakatin geçerli sayılarak davanın reddedilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ