• TİS TESPİTİNE İTİRAZ

  İlgili Kanun / Madde
  2822/S.İşK/15

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/18561
  Karar No: 2006/19698
  Tarihi:      04.07.2006

  l TİS TESPİTİNE İTİRAZ
  l YETKİLİ MAHKEME

  ÖZETİ: 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 15/1.fıkrası gereğince olumlu ve olumsuz yetki tespitine itirazların işyerinin veya işletme merkezinin bağlı olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli İş mahkemesine yapılması gerekir. Tespite konu işletme merkezi Balıkesir ili Sındırgı İlçesinde bulunmakta olup Bursa Bölge Çalışma Müdürlüğüne bağlıdır. Bu durumda itirazların Bursa İş Mahkemesine yapılması gerekir. O halde mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekir iken yazılı şekilde işin esası incelenerek hüküm kurulması hatalıdır.

  DAVA: G. İş Sendikası Başkanlığı adına Av. İ.A. ile 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Av. I.P.D. 2. H. İş Sendikası Başkanlığı adına Av. İ.S. aralarındaki dava hakkında Sındırgı Asliye Hukuk Hakimliğinden İş Mahkemesi sıfatıyla verilen 21.3.2006 günlü ve 55/70 sayılı hüküm, davalılardan Hizmet İş Sendikası ile davacı avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı Genel İş Sendikası, Sındırgı Belediye Başkanlığı işyerinde çoğunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurusu üzerine verilen olumsuz yetki tespiti ile davalı Sendikanın yetki tespiti amacıyla yapmış olduğu başvuru üzerine verilen olumlu yetki tespitlerine karşı Sındırgı Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde itirazda bulunmuştur.
  2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 15/1.fıkrası gereğince olumlu ve olumsuz yetki tespitine itirazların işyerinin veya işletme merkezinin bağlı olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli İş mahkemesine yapılması gerekir. Tespite konu işletme merkezi Balıkesir ili Sındırgı İlçesinde bulunmakta olup Bursa Bölge Çalışma Müdürlüğüne bağlıdır. Bu durumda itirazların Bursa İş Mahkemesine yapılması gerekir. O halde mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekir iken yazılı şekilde işin esası incelenerek hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.7.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ