• • TEŞMİL KARARININRESMİ GAZETEDE İLANIYLA BAŞLAYIP TİS SÜRESİNİN SONA ERMESİYLE SON BULMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2003/22885
  2004/10444
  03.05.2004
  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/11
   
   
  • TEŞMİL KARARININRESMİ GAZETEDE İLANIYLA BAŞLAYIP TİS SÜRESİNİN SONA ERMESİYLE SON BULMASI
  • TEŞMİL KARARI İLE UYGULANAN TİS HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM ETMEMESİ
    ÖZETİ: Teşmil kararının Resmi Gazetede yayım tarihi olan 01.12.1995 tarihinde uygulanmaya başlayan toplu iş sözleşmesinin sona erdiği 30.09.1996 günü itibarıyla teşmil kararı da son bulmuştur
  Teşmil kararı ile uygulanan toplu iş sözleşmesi taraflarca "bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinden farklı olarak normative hükümleri yeni toplu iş sözleşmesi bağıtlanana kadar hizmet akti olarak uygulanamaz. Dolayısıyla işçinin sona eren teşmil kararı ile uygulanmış bulunan toplu iş sözleşmesinden dolayı kazanılmış hakkından söz edilemez
   
               

  DAVA                                 :Davacı, ikramiye, ücret ve fazla mesai ücreti, genel tatil ile hafta
  tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi uygulanmadığı gibi yetki başvurusu da yapılmadığından Bakanlar Kurulu'nun 26.11.1995 tarih ve 1995/7527 sayılı kararı ile Anadolu Ajansı 'ile Türkiye Gazeteciler Sendikası arasında bağıtlanmış bulunan 01.10.1994-30.09.1996 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi asıl işveren ve davalı taşeron işyerine teşmil edilmiştir. Teşmil kararının Resmi Gazetede yayım tarihi olan 01.12.1995 tarihinde uygulanmaya başlayan toplu iş sözleşmesinin sona erdiği 30.09.1996 günü itibarıyla teşmil kararı da son bulmuştur.
  Teşmil kararı ile uygulanan toplu iş sözleşmesi taraflarca "bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinden farklı olarak normative hükümleri yeni toplu iş sözleşmesi bağıtlanana kadar hizmet akti olarak uygulanamaz. Dolayısıyla işçinin sona eren teşmil kararı ile uygulanmış bulunan toplu iş sözleşmesinden dolayı kazanılmış hakkından söz edilemez.
  Bu durumda, fark ücret ve buna dayanan ikramiye farklarının sadece teşmil kararının uygulandığı 01.12.1995-30.09.1995 tarihleri arasındaki dönem için hesaplanmalı bunun dışındaki süreye ilişkin talebin reddedilmesi gerekirken yazılı
  şekilde talebin kabulü hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ