• TARIM İŞİNDE ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/4

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/29138
  Karar No: 2006/8278
  Tarihi:      03.04.2006

  l TARIM İŞİNDE ÇALIŞMA
  l İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEME
  l GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI

  ÖZETİ: Davacı, 2003 yaz sezonunda, davalıya ait biçer-döver makinesinde çalıştığını belirtmiştir. 4857 sayılı Yasanın 4/b maddesi gereğince, 50'den az işçi çalıştıran tarım işlerinin yapıldığı işyerlerinde bu yasanın uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Davacının çalıştığı döver-biçer makinesi tarım işi yapan ve tarımda çalıştırılan bir makine olduğuna göre, davacının yaptığı işin bir tarım işi olarak kabulü gerekir. Dava genel mahkemelerde görülmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 2003 yaz sezonunda, davalıya ait biçer-döver makinesinde çalıştığını belirtmiştir. 4857 sayılı Yasanın 4/b maddesi gereğince, 50'den az işçi çalıştıran tarım işlerinin yapıldığı işyerlerinde bu yasanın uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Davacının çalıştığı döver-biçer makinesi tarım işi yapan ve tarımda çalıştırılan bir makine olduğuna göre, davacının yaptığı işin bir tarım işi olarak kabulü gerekir. Dava genel mahkemelerde görülmesi gerekir. Böyle olunca, Mahkemenin davayı görev yönünden reddi gerekirken işin esasına girilip kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ