• TANIK ANLATIMLARININ BORDRO-LARDAKİ ÜCRETLE ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32,37

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/27425
  Karar No: 2006/7406
  Tarihi:      27.03.2006

  l TANIK ANLATIMLARININ BORDRO-LARDAKİ ÜCRETLE ÇELİŞMESİ
  l İLGİLİ MESLEK KURULUŞUNDAN ÜCRET ARAŞTIRILMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının ücreti taraflar arasında ihtilaflıdır. Taraf tanıkları ücret konusunda farklı bilgi vermişler, beyanlar bordrolarla çelişkilidir. Buna rağmen davacı iddiasına itibar edilerek sonuca gitmek hatalıdır. Davacının çalıştığı yıllar ile yaptığı iş açıklanarak ilgili meslek kuruluşundan alabileceği ücret sorulmalı cevabi yazı diğer delillerle birlikte değerlendirilerek davacının ücreti belirlenmeli gerekirse yeniden bilirkişiden rapor alınıp hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının ücreti taraflar arasında ihtilaflıdır. Taraf tanıkları ücret konusunda farklı bilgi vermişler, beyanlar bordrolarla çelişkilidir. Buna rağmen davacı iddiasına itibar edilerek sonuca gitmek hatalıdır. Davacının çalıştığı yıllar ile yaptığı iş açıklanarak ilgili meslek kuruluşundan alabileceği ücret sorulmalı cevabi yazı diğer delillerle birlikte değerlendirilerek davacının ücreti belirlenmeli gerekirse yeniden bilirkişiden rapor alınıp hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ