• SENDİKALAR YASASINA GÖRE KURUL-MAMIŞ OLAN SENDİKA

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/6

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/27816
  Karar No: 2006/26827
  Tarihi:      10.10.2006

  l SENDİKALAR YASASINA GÖRE KURUL-MAMIŞ OLAN SENDİKA
  l İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davalı Tüm Üretici Köylüler Sendikasının Merkezi Ankara’da olup 2821 sayılı Sendikalar Kanunu kapsamında kurulmuş bir sendika değildir. İşçi-işveren değil kendi nam ve hesabına çalışan üretici köylüler tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla davanın anılan yasa kapsamında değerlendirilemeyeceğinden uyuşmazlığın iş mahkemelerinde değil genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. Bu sebeple görevsizlik karan verilmesi gerekir iken işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır

  DAVA: Fındıklı Kaymakamlığı ile Tüm Üretici Köylüler Sendikası Fındıklı Şubesi temsilcisi Arslan Kara aralarındaki dava hakkında Fındıklı Asliye Hukuk Hakimliğinden İş Mahkemesi sıfatıyla verilen 26.4.2006 günlü ve 27/28 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davalı Tüm Üretici Köylüler Sendikasının Merkezi Ankara'da olup 2821 sayılı Sendikalar Kanunu kapsamında kurulmuş bir sendika değildir. İşçi-işveren değil kendi nam ve hesabına çalışan üretici köylüler tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla davanın anılan yasa kapsamında değerlendirilemeyeceğinden uyuşmazlığın iş mahkemelerinde değil genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. Bu sebeple görevsizlik karan verilmesi gerekir iken işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ