• SENDİKA TÜZÜK VE BELGELERİNDE YASAYA AYKIRILIK

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/54

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No. 2005/21157
  Karar No. 2005/23021
  Tarihi: 28.06.2005

  l SENDİKA TÜZÜK VE BELGELERİNDE YASAYA AYKIRILIK
  l AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU

  ÖZETİ: Dava, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 54. maddesine göre açılmış olup mahkemece anılan maddenin 1. fıkrası gereğince davalıya kanuna aykırılığın ve eksikliğin giderilmesi için 60 günü aşmamak üzere mehil vermesi ve sonuca göre hüküm kurması gerekir. Bu yasal zorunluluğa uymadan yazılı şekilde kapama kararı verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: İçişleri Bakanlığına izafeten Ordu Emniyet Müdürlüğü adına Avukat M.S.T ile Fındık Üreticileri Sendikası adına Avukat Ü.C aralarındaki dava hakkında Ordu 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden İş Mahkemesi sıfatıyla verilen 14.1.2005 günlü ve 246/6 sayılı hüküm, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 54. maddesine göre açılmış olup mahkemece anılan maddenin 1 .fıkrası gereğince davalıya kanuna aykırılığın ve eksikliğin giderilmesi için 60 günü aşmamak üzere mehil vermesi ve sonuca göre hüküm kurması gerekir. Bu yasal zorunluluğa uymadan yazılı şekilde kapama kararı verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ