• RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/38007
  Karar No: 2006/19111
  Tarihi:      29.06.2006

  l RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ
  l İŞÇİNİN KONTROLE GİTMEMESİNİN ÖNEMİNİN OLMAMASI
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Depresif sendrom tanısıyla davacı 9.9.2002-18.11.2002 tarihleri arasında Sağlık kurulu raporuna göre istirahatlı bulunmaktadır. Kontrole gitmemesi 506 sayılı yasanın 38. maddesine göre iş göremezlik ödeneği açısından önem taşımaktadır. Böyle olunca devamsızlığı haklı sebebe dayandığından ve raporu sona ermeden işverence hizmet akti haksız feshedildiğinden kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  17 yıldır davalı işyerinde çalışan davacının 9.9.2002 tarihinde sevk alarak aynı gün SSK Bursa Hastanesi psikiyatri servisine muayene olduğu, bir hafta sonra kontrole gelmesinin istendiği 16.9.2002 günü kontrole gitmediği ve SSK Bursa Bölge Hastanesinin 18.11.2002 tarihinde verdiği Sağlık Kurulu Raporuna göre; 9.9.2002 den 16.9.2002 ye kadar istirahatlı sayılmasına, 16.9.2002 de kontrole gitmediği için 18.11.2002 tarihine kadar 38.maddenin uygulanmasına ve 19.11.2002 de işbaşı yapmasına karar verildiği, bu arada 13.11.2002 günlü ihtarla hizmet akdinin işverence devamsızlık nedeni ile feshedildiği anlaşılmaktadır.
  Depresif sendrom tanısıyla davacı 9.9.2002-18.11.2002 tarihleri arasında Sağlık kurulu raporuna göre istirahatlı bulunmaktadır. Kontrole gitmemesi 506 sayılı yasanın 38.maddesine göre iş göremezlik ödeneği açısından önem taşımaktadır. Böyle olunca devamsızlığı haklı sebebe dayandığından ve raporu sona ermeden işverence hizmet akti haksız feshedildiğinden kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ