• ÖNEL VERİLEREK FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/18-21,25


  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/34038
  Karar No: 2006/1467
  Tarihi:      26.01.2006

  l ÖNEL VERİLEREK FESİH
  l ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇILMASI
  l ÖNEL SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVA SÜRERKEN İŞYERİNDE KAVGAYA KATILMA NEDENİYLE HAKLI FESİH
  l YENİ BİR İŞE İADE DAVASI AÇILMASI
  l BEKLETİCİ MESELE

  ÖZETİ: Dosya içeriğinden, davacının hizmet akdinin davalı işveren tarafından 2.4.2004 tarihinde 8 haftalık ihbar önel süresi verildiği ve önelin 5.4.2004 tarihinde başlayacağının bildirildiği anlaşılmıştır. Önel süresi içerisinde işyerine gelen davacının 16.5.2004 tarihinde bir kavgaya karıştığı, Disiplin Kurulu Kararı ile 21.5.2004 hizmet akdinin 4857 s. Yasanın 25/11 m. gereğince feshedildiği; bu fesih üzerine de davacı tarafından yeni bir feshin geçersizliği ve işe iade davası açıldığı, bu dava dosyasının Bozüyük İş Mahkemesinin 2005/69 Esas sayılı ile derdest olduğu anlaşılmaktadır. Derdest olan 2005/69 E. sayılı dosyadaki ihbar önel süresi içindeki fesihle ilgili dava sonucu verilecek karar temyiz incelemesi yapılan bu davada da etkili olacaktır. Bu nedenlerle, Bozüyük İş Mahkemesi'nin 2005/69 E. sayılı davasının sonucu beklenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı 2.4.2004 tarihinde haklı ve geçerli bir neden bulunmadığı halde hizmet sözleşmesinin sona erdirildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiş; mahkemece, istek gibi hüküm kurulmuştur.
  Dosya içeriğinden, davacının hizmet akdinin davalı işveren tarafından 2.4.2004 tarihinde 8 haftalık ihbar önel süresi verildiği ve önelin 5.4.2004 tarihinde başlayacağının bildirildiği anlaşılmıştır. Önel süresi içerisinde işyerine gelen davacının 16.5.2004 tarihinde bir kavgaya karıştığı, Disiplin Kurulu Kararı ile 21.5.2004 hizmet akdinin 4857 s. Yasanın 25/11 m. gereğince feshedildiği; bu fesih üzerine de davacı tarafından yeni bir feshin geçersizliği ve işe iade davası açıldığı, bu dava dosyasının Bozüyük İş Mahkemesinin 2005/69 Esas sayılı ile derdest olduğu anlaşılmaktadır. Derdest olan 2005/69 E. sayılı dosyadaki ihbar önel süresi içindeki fesihle ilgili dava sonucu verilecek karar temyiz incelemesi yapılan bu davada da etkili olacaktır. Bu nedenlerle , Bozüyük İş Mahkemesi'nin 2005/69 E. sayılı davasının sonucu beklenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ