• ÖDEME BELGESİNİN   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/47101
  2010/314
  18.01.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,57
   
  •  
  •  
  • ÖDEME BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ
  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
  •  
    ÖZETİ: Şubat 2003 ücretinin ödendiğine ilişkin olarak davalı tarafından sunulan 21.2.2003 tarihli tediye makbuzu davacıya gösterilip beyanı alınarak imzasının işçiye ait olup olmadığı ve belgenin mahiyeti araştırılmamıştır. Islaha karşı zamanaşımı defi hususunda yapılan hesaplama da dosya içeriğine uygun değildir; ıslah tarihi olan 3.11.2004 tarihinden geriye doğru 5 yıllık alacaklar dikkate alınarak, önceki miktarların zamanaşımına uğradığı açık olarak belirlenmelidir. Alanında uzman bilirkişiden, denetime elverişli, bozma konusu yapılan tüm konuları açıklığa kavuşturan kuşkuya yer vermeyecek nitelikte bir rapor alınması ve karara esas tutulması gerekirken, yazılı şekilde bozma gereğinin yerine getirilmemiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
               


  DAVA:Davacı, ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti, ve fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılardan Erçay Temizlik Liman Hizmetleri Gıda Inş Taah San ve Tic Ltd Şti avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Bıçaklı   tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı tarafından, iş sözleşmesinin haklı neden bulunmaksızın feshedildiği belirtilerek, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti isteğiyle dava açılmış; mahkemece kıdem tazminatının reddine diğer taleplerin kabulüne karar verilmiştir. Her iki tarafın temyizi üzerine, Dairemize ait E 2005/30649 sayılı ilam ile ödenen miktar faiziyle düşülerek tüm çalışma süresine göre ihbar ve kıdem tazminatının hüküm altına alınması, ıslaha karşı zamanaşımı definin değerlendirilmesi ve şubat 2003 ayı ücreti hususunda davalı tarafından sunulan tediye makbuzunun davacıya sorulup değerlendirilmesi gerektiği yönlerinden bozulmuştur.
  Mahkemece bozma ilamına uyulduğu duruşma tutanağında belirtilmiş olmasına karşın bozma gereği yerine getirilmemiştir. Dosyada bulunan tek sayfadan ibaret "hesaplama işlemi" başlıklı belgenin mahiyeti anlaşılamamaktadır. Şubat 2003 ücretinin ödendiğine ilişkin olarak davalı tarafından sunulan 21.2.2003 tarihli tediye makbuzu davacıya gösterilip beyanı alınarak imzasının işçiye ait olup olmadığı ve belgenin mahiyeti araştırılmamıştır. Islaha karşı zamanaşımı defi hususunda yapılan hesaplama da dosya içeriğine uygun değildir; ıslah tarihi olan 3.11.2004 tarihinden geriye doğru 5 yıllık alacaklar dikkate alınarak, önceki miktarların zamanaşımına uğradığı açık olarak belirlenmelidir. Alanında uzman bilirkişiden, denetime elverişli, bozma konusu yapılan tüm konuları açıklığa kavuşturan kuşkuya yer vermeyecek nitelikte bir rapor alınması ve karara esas tutulması gerekirken, yazılı şekilde bozma gereğinin yerine getirilmemiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ