• NET ÖDEMELER BRÜTLEŞTİRİLDİKTEN SONRA DÜŞÜLMELİDİR

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14

  l NET ÖDEMELER BRÜTLEŞTİRİLDİKTEN SONRA DÜŞÜLMELİDİR

  ÖZÜ: Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işveren tarafından yapılan net ödemelerin hesaplanan brüt tazminat miktarlarından mahsup edildiği anlaşılmaktadır. Net olarak ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının brütü saptanmalı bu miktarlar bilirkişi tarafından hesaplanan brütten düşülerek sonuca gidilmelidir.
   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/2319
  KARAR NO:     2003/15228
  TARİHİ:           22.09.2003

  DAVA: Davacı kıdem ve ihbar tazminatı farkı ile kıdem tazminatı faizinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işveren tarafından yapılan net ödemelerin hesaplanan brüt tazminat miktarlarından mahsup edildiği anlaşılmaktadır. Net olarak ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının brütü saptanmalı bu miktarlar bilirkişi tarafından hesaplanan brütten düşülerek sonuca gidilmelidir. Yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ