• MEVSİMLİK İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞI DÖNEMLER İÇİN YILLIK İZİN HAK EDEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/53

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/13839
  Karar No: 2006/32776
  Tarihi:      13.12.2006

  l MEVSİMLİK İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞI DÖNEMLER İÇİN YILLIK İZİN HAK EDEBİLECEĞİ

  ÖZETİ: Uyuşmazlık ücretli izin noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin işe başladığı tarihten 24.10.1996 tarihine kadar mevsimlik işçi olarak çalıştığı tartışmasızdır. Ancak 24.10.1997-1.10.1999; 27.2.2002-24.2.2003; tarihleri arası çalışmasında bir devamlılık arz ettiği görülmektedir. Şu durumda söz konusu çalışma dönemi 4857 sayılı yasanın 53. maddesi kapsamında düşünülmelidir. Mahkemece yapılacak iş sözü edilen tarihler arası ücretli izin hakkını kabul etmektir. Hatalı olarak davanın tüm süre için kabulü bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Uyuşmazlık ücretli izin noktasında toplanmaktadır.Davacı işçinin işe başladığı tarihten 24.10.1996 tarihine kadar mevsimlik işçi olarak çalıştığı tartışmasızdır. Ancak 24.10.1997-1.10.1999; 27.2.2002-24.2.2003; tarihleri arası çalışmasında bir devamlılık arz ettiği görülmektedir. Şu durumda söz konusu çalışma dönemi 4857 sayılı yasanın 53. maddesi kapsamında düşünülmelidir. Mahkemece yapılacak iş sözü edilen tarihler arası ücretli izin hakkını kabul etmektir. Hatalı olarak davanın tüm süre için kabulü bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ