• MEVSİMLİK İŞÇİ ASKI HALİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14,35,41,42
   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/15725
  KARAR NO:     2004/7484
  TARİHİ:           07.04.2004

  l MEVSİMLİK İŞÇİ ASKI HALİ
  l KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
  l İMZALI BELGELERE DEĞER VERİLMESİ

  ÖZÜ: Dosya içeriğinden davacının davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, son kez mevsiminin sona ermiş olması sebebiyle hizmet akdinin askıya alındığı askı süresi içinde davacının hizmet akdinin fesih edildiği iddiasıyla ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş olduğu anlaşılmış 30.09.1999 tarihli yazıda hizmet akdinin mevsim sonu nedeniyle askıya alındığı açıklanmıştır. Buna rağmen davacının iddiasına değer verilerek ihbar ve kıdem tazminat isteklerinin hüküm altına alınması hatalıdır.
  Dosyaya sunulan ve davacının da imzası bulunan işyeri belgelerinden davacının çalışma günleri ve günlük çalışma saatleri kayıtlıdır. Bu belgeler ve belgelerdeki imzalar davacıya gösterilmeli diyeceği sorulmalı ve bu belgelerdeki imzanın davacıya ait olduğu anlaşılması halinde bu belgelere değer verilerek fazla mesai ve genel tatil alacak isteklerinin bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Bu belgelere rağmen yalnız tanık beyanlarına değer verilerek sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası, bayram ve hafta tatili gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dosya içeriğinden davacının davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, son kez mevsiminin sona ermiş olması sebebiyle hizmet akdinin askıya alındığı askı süresi içinde davacının hizmet akdinin fesih edildiği iddiasıyla ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş olduğu anlaşılmış 30.09.1999 tarihli yazıda hizmet akdinin mevsim sonu nedeniyle askıya alındığı açıklanmıştır. Buna rağmen davacının iddiasına değer verilerek ihbar ve kıdem tazminat isteklerinin hüküm altına alınması hatalıdır.
  3. Dosyaya sunulan ve davacının da imzası bulunan işyeri belgelerinden davacının çalışma günleri ve günlük çalışma saatleri kayıtlıdır. Bu belgeler ve belgelerdeki imzalar davacıya gösterilmeli diyeceği sorulmalı ve bu belgelerdeki imzanın davacıya ait olduğu anlaşılması halinde bu belgelere değer verilerek fazla mesai ve genel tatil alacak isteklerinin bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Bu belgelere rağmen yalnız tanık beyanlarına değer verilerek sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ