• MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/3

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/26792
  Karar No: 2006/25722
  Tarihi:      03.10.2006

  l MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
  l MERKEZ İŞYERİNİN İŞLETME KAPSA-MINA GİRİP GİRMEMESİ

  ÖZETİ: Davacının Gönen/Balıkesir adresindeki fabrika işyerinden başka Zeytinburnu/İstanbul adresinde merkez işyerinin bulunduğu, merkez işyerinde deri ve deri ürünlerinin depolama ve satış işlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan davacı, Zeytinburnu iş mahkemesinde işletme olduğunun tespiti için dava açıldığını bekletilmesini talep etmiştir. Bu durumda merkez işyerinde sadece fabrikada üretilen ürünlerin depolama ve satış işlemlerinin yapılıp yapılmadığının ve fabrika işyerinin merkezden yönetilip yönetilmediğinin diğer bir deyişle merkez işyerinin 2822 sayılı yasanın 3/2 maddesi kapsam dışı olup olmadığının araştırılması gerekirken böyle bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Han Entegre ve Konfeksiyon San. Tic .AŞ.adına Av. S.B. ile 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Av. M.K. 2. T. Deri İş Sendikası adına Avukat İsmail Ertan aralarındaki dava hakkında Bursa 2. İş Mahkemesinden verilen 17.5.2006 günlü ve 1082/1342 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının Gönen/Balıkesir adresindeki fabrika işyerinden başka Zeytinburnu/İstanbul adresinde merkez işyerinin bulunduğu, merkez işyerinde deri ve deri ürünlerinin depolama ve satış işlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan davacı, Zeytinburnu iş mahkemesinde işletme olduğunun tespiti için dava açıldığını bekletilmesini talep etmiştir. Bu durumda merkez işyerinde sadece fabrikada üretilen ürünlerin depolama ve satış işlemlerinin yapılıp yapılmadığının ve fabrika işyerinin merkezden yönetilip yönetilmediğinin diğer bir deyişle merkez işyerinin 2822 sayılı yasanın 3/2 maddesi kapsam dışı olup olmadığının araştırılması gerekirken böyle bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ