• KÖTÜ NİYETİN KANITLANMASI

  İlgili Kanun/md:

  1475 S.İş.K/13

   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/6039
  KARAR NO:     2003/18365
  TARİHİ:           30.10.2003

  l KÖTÜ NİYETİN KANITLANMASI

  ÖZÜ: Sözleşmenin haksız olarak feshedilmiş olması tek başına kötüniyet tazminatına hükmedilmesini gerektirmez. Kötüniyetin ayrıca kanıtlanması icap eder.

  DAVA: Davacı kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar Tatiş Holding ve Bağlı şirketler topluluğu ile Seres Elektronik Cihazlar İmalat ve Turizm İşl. San. Tic. AŞ. tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece kötüniyet tazminatı da hüküm altına alınmış ise de, kötüniyetin varlığını gösteren bir delile dosya içinde rastlanılmamıştır. Sözleşmenin haksız olarak feshedilmiş olması tek başına kötüniyet tazminatına hükmedilmesini gerektirmez. Kötüniyetin ayrıca kanıtlanması icap eder. Davacı işçi, feshin kötüniyete dayandığını kanıtlamış olmadığı halde anılan tazminatın hüküm altına alınmış olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ