• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI DAVASINDA TARAFLARIN SENDİKA OLMASININ GENELMAHKEMELERİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLMAMASI

  YARGITAY
  20. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2003/10064
  2004/3559
  06.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41,49

   
   
  • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI DAVASINDA TARAFLARIN SENDİKA OLMASININ GENELMAHKEMELERİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLMAMASI

   
    ÖZETİ: Dava; Borçlar Yasasının 41. ve 49. maddesine dayanan ve kişilik haklarına saldırı nedeniyle haksız fiilden doğan manevi tazminat istemine ilişkindir
  Tarafların sendika olması 2821 Sayılı Yasaya göre davacının iş mahkemesinde görülmesini gerektirmez, bu nedenlerle davanın manevi tazminata ilişkin olduğundan asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması_gerekir
               

  Taraflar arasındaki manevi tazminata ilişkin davada İstanbul 3. İş Mahkemesi ve 3. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik karan verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
  Dava; Borçlar Yasasının 41. ve 49. maddesine dayanan ve kişilik haklarına saldırı nedeniyle haksız fiilden doğan manevi tazminat istemine ilişkindir.
  Borçlar Yasasının 49. maddesine göre manevi tazminat istemi kişilik haklarına yönelik olup genel hükümlere göre genel mahkemelerde görülmesi gerekir.
  Tarafların sendika olması 2821 Sayılı Yasaya göre davacının iş mahkemesinde görülmesini gerektirmez, bu nedenlerle davanın manevi tazminata ilişkin olduğundan asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması_gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; H.U.M.Y.'mn 25. ve 26. maddeleri gereğince İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin.yargı yeri olarak belirlenmesine 06/04/2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   
  .E.Y.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ