• KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLERLE ÖDENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/36560
  Karar No: 2006/327
  Tarihi:      17.01.2006

  l KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLERLE ÖDENMESİ
  l TAMAMI ÖDENMEDEN FAİZ İÇİN İHTİRAZİ KAYIT KONULMASINA GEREK OLMAMASI
  l AÇILAN DAVANIN İHTİRAZİ KAYIT ANLAMINA GELMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine ve kabule göre, davacının kıdem tazminatı eksik ödenmiş ve fark kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Kıdem tazminatının tamamı, dava açılmadan ödenmediğine göre, önceden ödenen kısmi ödemeler için ihtirazı kayıt aranmasına gerek yoktur. Bir başka anlatımla alacağın tamamı ödendiği durumlarda, ihtirazı kayıt aranmalıdır. Somut olayda, dava açılmadan kıdem tazminatının tamamı ödenmiş değildir. Açılan dava ihtirazı kayıt anlamını taşımaktadır. Hesaplanan gecikme faiz alacağı bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmelidir. Yazılı şekilde reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, fark tazminatı ile kıdem tazminatının geç ödenmesinden dolayı gecikme faizi alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Emekli olan davacı, ihbar tazminatı yanında fark kıdem tazminatı ile kıdem tazminatının geç ödenmesinden dolayı gecikme faizi alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, fark kıdem tazminatı isteği kabul edilirken, ihbar tazminatı işçinin kendisinin ayrılması, gecikme faiz alacağı ise, davacının taksitler halinde ödemeyi kabul ederken ihtirazı kayıt koymadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.
  Davacı vekili, gecikme faizinin reddi nedeni ile kararı temyiz etmiştir.
  Dosya içeriğine ve kabule göre, davacının kıdem tazminatı eksik ödenmiş ve fark kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Kıdem tazminatının tamamı, dava açılmadan ödenmediğine göre, önceden ödenen kısmi ödemeler için ihtirazı kayıt aranmasına gerek yoktur. Bir başka anlatımla alacağın tamamı ödendiği durumlarda, ihtirazı kayıt aranmalıdır. Somut olayda, dava açılmadan kıdem tazminatının tamamı ödenmiş değildir. Açılan dava ihtirazı kayıt anlamını taşımaktadır. Hesaplanan gecikme faiz alacağı bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmelidir. Yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ