• KIDEM TAZMİNATI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/9420
  2007/28141
  26.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,47,
  1475 S.İşK/14
   
  •  
  •  
  • KIDEM TAZMİNATI
  • ASIL İŞVERENİN TÜM KIDEM SÜRESİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLMASI
    ÖZETİ: Dosya içeriği ve özellikle SSK kayıtlarından davacının işe ilk girdiği 16.8.1999 tarihinden fesih tarihi olan 31.7.2005 tarihine kadar davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığının hastanesinde temizlik işini alan çeşitli taşeronlar nezdinde yaptığı iş ve işyeri değişmemek kaydıyla çalıştığı, son çalıştığı taşeron ihaleyi alamayınca iş aktinin sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca asıl işveren aleyhine açılan davanın tüm bu süre bakımından kabul edilmesi gerekirken davada davalı gösterilmeyen taşeronlar yanındaki çalışmalarının hariç bırakıldığı süreler için hesaplanan tazminat ve alacaklara karar verilmesi hatalıdır.
               


  DAVA                         :Davacı,ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ile resmi tatil ve
  bayram ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosya içeriği ve özellikle SSK kayıtlarından davacının işe ilk girdiği 16.8.1999 tarihinden fesih tarihi olan 31.7.2005 tarihine kadar davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığının hastanesinde temizlik işini alan çeşitli taşeronlar nezdinde yaptığı iş ve işyeri değişmemek kaydıyla çalıştığı, son çalıştığı taşeron ihaleyi alamayınca iş aktinin sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca asıl işveren aleyhine açılan davanın tüm bu süre bakımından kabul edilmesi gerekirken davada davalı gösterilmeyen taşeronlar yanındaki çalışmalarının hariç bırakıldığı süreler için hesaplanan tazminat ve alacaklara karar verilmesi hatalıdır. Ayrıca İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 24.2.2006 gün 21828 sayılı yazılarından davacının daha önce çalıştığı ve hesaplama dışı bırakılan 71083986 sicil numaralı Mobilya Sanayi Ticaret Elif Bebe ve Genç Ltd.Şti.ile 71051750 sicil no.lu Elif Bebe ve Genç Mobilya Temizlik Medikal Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketlerinin farklı tüzel kişiliğe sahip şirketler olmayıp davalı Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler Medikal Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin eski unvanı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma dönemleri içinde aynı şirket olan ve son unvana karşı açılan davanın kabulü gerekmektedir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
  Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,26.9.2007 gününde
  Oy birliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ