• KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/7672
  2007/34357
  19.11.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,46
  1475 S.İşK/14
   
  •  
  •  
  • KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASI
  • SSK KAYITLARINDA FARKLI İŞYERLERİNDE GÖSTERİLME
  • FİİLİ ÇALIŞILAN İŞVERENE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ
  •  
    ÖZETİ: Davacının çalıştığını iddia ettiği dönemlerde, davacı adına değişik sicil numaralı işyerlerinden S.S.K' na bildiride bulunulduğu anlaşılmaktadır. Davacı devamlı olarak davalının yanında çalıştığı halde çalışmaların değişik iş yerlerinde S.S.K' ya bildirildiğini iddia etmektedir. Dairemiz kökleşmiş içtihatlarına göre fiili çalışılan işverene değer verilir. Bu iddianın üzerinde durulmadan davacı adına bildirilen işyerleri ile davalılar arasındaki ilişkiler saptanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                        :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, dini ve milli bayram, fazla mesai
  ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı 1.5.1993 - 14.12.2004 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde devamlı olarak çalıştığını iddia etmiş davalı ise 12.7.2004 - 12.12.2004 tarihleri arasında kısa bir süre çalıştığını savunmuştur. Bilirkişi tarafından düzenlenen ve mahkemece hükme esas alınan raporda davacının çalışmasının aralıklı olduğu 10.4.1998 - 14.12.2004 tarihleri arasında 1 yıl 11 ay 23 gün çalışmasının olduğu kabul edilerek dava konusu alacaklar hüküm altına alınmıştır. Davacı tarafından dinletilen tanıklar davacının iddiasını doğrular şekilde beyanda bulunmuşlardır. Davacının çalıştığını iddia ettiği dönemlerde, davacı adına değişik sicil numaralı işyerlerinden S.S.K' na bildiride bulunulduğu anlaşılmaktadır. Davacı devamlı olarak davalının yanında çalıştığı halde çalışmaların değişik iş yerlerinde S.S.K' ya bildirildiğini iddia etmektedir. Dairemiz kökleşmiş içtihatlarına göre fiili çalışılan işverene değer verilir. Bu iddianın üzerinde durulmadan davacı adına bildirilen işyerleri ile davalılar arasındaki ilişkiler saptanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   
   

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ