• İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/36032
  2007/37214
  06.12.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
   
  •  
  •  
  • İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLMASI
  • RESMİ NİTELİKTEKİ İŞYERİ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ
  •  
    ÖZETİ: Karara esas alınan bilirkişi raporunda işçinin imzası bulunmadığı gerekçesiyle işyeri kayıtlarına itibar edilmeyerek sonuca gidilmiştir. İşyeri bir kamu kuruluşu olup belgeler düzenleyen kişiler düzenledikleri belgelerin sahteliği halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak kamu görevlileridir. Resmi nitelikte olan işyeri kayıtlarına itibar edilerek sonuca gidilmesi gerekir.
               

  DAVA                               :Davacı,    fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
   Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
   Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Karara esas alınan bilirkişi raporunda işçinin imzası bulunmadığı gerekçesiyle işyeri kayıtlarına itibar edilmeyerek sonuca gidilmiştir. İşyeri bir kamu kuruluşu olup belgeler düzenleyen kişiler düzenledikleri belgelerin sahteliği halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak kamu görevlileridir. Resmi nitelikte olan işyeri kayıtlarına itibar edilerek sonuca gidilmesi gerekir. Bu nedenle bilirkişiden resmi kayıtlara değer verilerek rapor düzenlemesi istenmeli davacının fazla mesai alacağının bulunup bulunmadığı bu kayıtlara göre tespit edilerek sonuca gidilmelidir.
   
   

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ