• İŞYERİ DEVRİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/53

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/1752
  Karar No: 2005/32432
  Tarihi:      05.10.2005

  l İŞYERİ DEVRİ
  l İZİN ÜCRETİNDEN SON İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

  ÖZETİ: Davacının bekçi olarak çalıştığı işyeri 15.4.2003 tarihli protokol ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca diğer davalı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına devredildiği anlaşılmaktadır. 1475 Sayılı İş Kanunu 53. maddesi gereğince son işveren Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olduğundan aksine protokol düzenlenmiş olsa da yıllık izin ücretinden diğer davalı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin sorumlu tutulması hatalıdır.

  DAVA: Davacı,  kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile
  hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanlığının tüm diğer davalı Köylere Götürme Birliği Başkanlığının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının bekçi olarak çalıştığı iş yeri 15.4.2003 tarihli protokol ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca diğer davalı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına devredildiği anlaşılmaktadır. 1475 Sayılı İş Kanunu 53 maddesi gereğince son işveren Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olduğundan aksine protokol düzenlenmiş olsa da yıllık izin ücretinden diğer davalı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin sorumlu tutulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ