• İŞVERENİN ADİ ORTAKLIK OLMASI

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/17779
  2015/3097
  03.03.2015
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /2

   
   
  • İŞVERENİN ADİ ORTAKLIK OLMASI
  • ADİ ORTAKLIĞA KARŞI DAVA AÇILAMAYACAĞI
  • DAVANIN KONUSU PARA DEĞİLSE ORAKLARIN TAMAMAINA KONUSU PARA İSE ORTAKALRDAN BİRİSİ VEYA BİRİLERİNE AÇILABİLECEĞİ
  ÖZETİ : Adi ortaklığın kendisine ait bir tüzel kişiliği mevcut olmadığından davada taraf olma ehliyeti yoktur. Bir başka ifade ile adi ortaklığın dava ve takip ehliyeti olmadığı gibi, ona karşı da dava açılamaz. Bu bağlamda adi ortaklığa karşı açılacak davalar adi ortaklığın kendisine karşı değil dava konusunun paradan başka bir şey olması halinde ortaklığı oluşturan ortakların tamamına, dava konusunun para olması halinde ise ortaklar arasında müteselsil sorumluluk esası geçerli olduğundan ortaklardan biri ya da birkaçı aleyhine yöneltilmelidir. Hal böyle olunca ve özellikle adi ortaklığı ait olan işyerindeki iş akdine dayalı çalışma nedeniyle alacağın tahsili istemiyle açılan davanın konusunun para olduğunun belli bulunmasına göre davanın adi ortaklığın ortaklarından biri ya da birkaçına karşı açılması gerekir.


   
   
             

  Dava Türü                           : İşe iade
                 
                  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
                  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
                  Davalı İdare vekili husumet itirazında bulunurken, diğer davalı şirket vekili ise iş ortaklığını oluşturan diğer şirkete karşı davanın yöneltilmediğini ve iş  sözleşmesinin belirli süreli olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
                  Mahkemece, davalılar arasındaki ilişkin asıl-alt işveren ilişkisi kabul edilerek yapılan fesih işleminin geçerli nedene dayanmadığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.
                  Adi ortaklığın kendisine ait bir tüzel kişiliği mevcut olmadığından davada taraf olma ehliyeti yoktur. Bir başka ifade ile adi ortaklığın dava ve takip ehliyeti olmadığı gibi, ona karşı da dava açılamaz. Bu bağlamda adi ortaklığa karşı açılacak davalar adi ortaklığın kendisine karşı değil dava konusunun paradan başka bir şey olması halinde ortaklığı oluşturan ortakların tamamına, dava konusunun para olması halinde ise ortaklar arasında müteselsil sorumluluk esası geçerli olduğundan ortaklardan biri ya da birkaçı aleyhine yöneltilmelidir. Hal böyle olunca ve özellikle adi ortaklığı ait olan işyerindeki iş akdine dayalı çalışma nedeniyle alacağın tahsili istemiyle açılan davanın konusunun para olduğunun belli bulunmasına göre davanın adi ortaklığın ortaklarından biri ya da birkaçına karşı açılması gerekir.

                  Somut olayda, davacıya ait hizmet döküm cetveli, iş sözleşmesi, özlük dosyasındaki diğer belgeler ile özellikle fesih bildiriminde davacının işvereni olarak Me-Taş Tem. Yemek ve Serv. Hizm. İnş. Mak. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.& Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl. Gıd. Mad. Oto. Büro Mlz. Mak. İml. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğu anlaşılmasına ve davanın asıl işveren TEİAŞ ile birlikte iş ortaklığını oluşturan Me-Taş Ltd. Şti'ne yöneltilmesi, buna karşılık iş ortaklığını oluşturan diğer şirket olan Sam. Güvenlik Tem. Hiz. Tabl. Gıd. Mad. Oto. Büro Mlz. Mak. İml. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti'ye yöneltilmemiş olması hatalıdır.
                  Davacıya davasını iş ortaklığını oluşturan diğer şirket olan Sam. Güv. Ltd. Şti'ne yöneltmesi için süre verilmesi, verilen süre içinde davanın yöneltilmesi ile adı geçen şirketin sunulması halinde cevap dilekçesi ile tüm delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bundan zuhul ile taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
                  Kabule göre de davalı Me-Taş. Tem. Yem. ve Serv. Hizm. İnş. Mak. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.'nin isminin gerekçeli karar başlığında M. Taş Temizlık Hizmetleri Ltd. Şti. şeklinde yazılması da hatalıdır.
                  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı TEİAŞ Şirketinin tüm, davalı Me-Taş Ltd. Şirketinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 03.03.2015  tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ