• İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANIRKEN GELİR ELDE EDİLMESİ GERİ İADEYİ GEREKTİRİR

  İlgili Kanun/md:
  4447 S. İşsizlik.S. K/47

  l İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANIRKEN GELİR ELDE EDİLMESİ GERİ İADEYİ GEREKTİRİR

  ÖZÜ: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 47. maddesinde işsizlik sigortası; “...Sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılama olarak...” tarif edilmiştir.
  Yine aynı kanunun 47. maddesinde işsizlik ödeneğinin, sigortalı işsize bu kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme olduğu belirtilmektedir.
  Davacının 16.9.2002-17.9.2002 tarihlerinde iş başı yaptığı ve gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. İşsizlik ödeneği 2.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere ödendiğine göre bu iki güne ilişkin işsizlik ödeneğinin davacı tarafından geri iade edilmesi gerekir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2003/16690
  KARAR NO:     2003/8331

  TARİHİ:                      08.04.2004


  DAVA: Davacı, işsizlik ödeneğinin kesilmesine dair kurum işleminin iptaliyle borçlu olmadıklarının tesbitine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukat tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bend dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 47. maddesinde işsizlik sigortası; «.. Sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılama olarak...» tarif edilmiştir.
  Yine aynı kanunun 47. maddesinde işsizlik ödeneğinin, sigortalı işsize bu kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme olduğu belirtilmektedir.
  Davacının 16.9.2002 -17.9.2002 tarihlerinde iş başı yaptığı ve gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. İşsizlik ödeneği 2.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere ödendiğine göre bu iki güne ilişkin işsizlik ödeneğinin davacı tarafından geri iade edilmesi gerekir. Mahkemenin aksine düşüncelerle davacının talep konusu içinde kalan bu miktardan sorumlu ve borçlu olmadığım tesbit etmesi hatalı olduğundan hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ