• İŞKOLU TESPİTİ

  . İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/4

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:          2007/15518
  Karar No:        2007/14611
  Tarihi:              08.05.2007

  l İŞKOLU TESPİTİ
  l İŞYERİNİN MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİK OLMASI
  l ASIL İŞE YARDIMCI İŞ
  l İŞYERİ MERKEZİNİN BULUNDUĞU İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI

  ÖZETİ . Şirket Merkezinin İstanbul'da, Ankara'daki temsilcilik bürosunda haber ve görüntü toplanıp şirket merkezindeki haber birimine ulaştırıldığı, "S… TV'markası ile yayınlandığı dikkate alındığında; Ankara'daki işyerinin merkeze bağlı bir temsilcilik olduğu ve burada yapılan işlerin asıl işe yardımcı iş niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu halde 2821 sayılı Sendika Kanununun 4.maddesi gereğince işkolu tespitine itiraz davaların tespitine koni işyerinin bulunduğu mahalli mahkemede açılması gerektiği, somut olayda şirket merkezini r bulunduğu İstanbul İş Mahkemesinin davaya bakmaya yetkili olduğu, dolayısıyla yetkisizlik kararı verilmesi gerekir iken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır

              A.televizyon reklam ve Film san.ve Tic. A.Ş. adına Avukat F.A işe T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat R.T aralarındaki dava hakkında Anakara 4.iş Mahkemesinden verilen 20.03.2007 günlü ve 1346/173 sayılı hüküm, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü;

  Şirket Merkezinin İstanbul'da, Ankara'daki temsilcilik bürosunda haber ve görüntü toplanıp şirket merkezindeki haber birimine ulaştırıldığı, "S… TV'markası ile yayınlandığı dikkate alındığında; Ankara'daki işyerinin merkeze bağlı bir temsilcilik olduğu ve burada yapılan işlerin asıl işe yardımcı iş niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu halde 2821 sayılı Sendika Kanununun 4.maddesi gereğince işkolu tespitine itiraz davaların tespitine koni işyerinin bulunduğu mahalli mahkemede açılması gerektiği, somut olayda şirket merkezini r bulunduğu İstanbul İş Mahkemesinin davaya bakmaya yetkili olduğu, dolayısıyla yetkisizlik kararı verilmesi gerekir iken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ