• İŞKOLU TESPİT KARARI VERİLMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGK/3,15
  2821 S.SK/4
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/4280
  Karar No: 2006/5181
  Tarihi:      28.02.2006

  l İŞKOLU TESPİT KARARI VERİLMİŞ OLMASI
  l İŞKOLU TESPİT KARARLARININ KESİN-LEŞMEMİŞ OLMASI
  l YETKİ İTİRAZININ İŞKOLU TESPİT KARARI KESİNLEŞMEDEN SONUÇLANDIRILAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davacı işverenin başvurusu üzerine Bakanlık tarafından şirket merkezi dahil 7 işyeri için işkolu tespit kararı verilip, kararın Resmi Gazetenin 4 aralık 2004 tarih ve 25660 sayılı nüshasında yayınlandığı ve bu konunun davacı tarafından mahkemenin bilgisine sunulduğu anlaşılmaktadır. Ancak sözü edilen işkolu tespit kararının 2821 Sayılı Sendikalar Kanunun 4. maddesindeki prosedüre göre kesinleşip kesinleşmediği ise bilinmemektedir. Bu durumun araştırılarak sonucuna göre yetki itirazının esasının çözümlenmesi gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

  DAVA: S-İstanbul S Yatırımları ve Işl.San.ve Tic.AŞ. adına Avukat F.H. G. ile 1. Türkiye S İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı adına Avukat K.A. 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat A.Y. aralarındaki dava hakkında İstanbul 4. İş Mahkemesinden verilen 20.12.2005 günlü ve 472/998 sayılı hüküm, davalı Sağlık İşçileri Sendikası avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Olumlu yetki tespitine itiraz eden işveren vekili, davalı sendikanın şirkete ait aynı işkolunda bulunan 9 işyerinde çoğunluk tespiti yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurduğunu, bunun üzerine Bakanlığın sadece bu işyerleri için işletme düzeyinde olumlu yetki tespiti yaptığını, oysa şirkete ait işletmeye dahil 20 işyerinin bulunduğunu, tespitin bu nedenle hatalı olduğu gibi işçi ve üye sayısı bakımından da gerçeği yansıtmadığını belirterek yetki tespitinin iptalini istemiştir.
  Mahkemece işletmeye dahil 20 işyeri dikkate alınarak yapılan incelemede davalı sendikanın çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesi ile yetki tespitinin iptaline karar verilmiş, hüküm davalı sendika tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davacı işverenin başvurusu üzerine Bakanlık tarafından şirket merkezi dahil 7 işyeri için işkolu tespit kararı verilip, kararın Resmi Gazetenin 4 aralık 2004 tarih ve 25660 sayılı nüshasında yayınlandığı ve bu konunun davacı tarafından mahkemenin bilgisine sunulduğu anlaşılmaktadır. Ancak sözü edilen işkolu tespit kararının 2821 Sayılı Sendikalar Kanunun 4.maddesindeki prosedüre göre kesinleşip kesinleşmediği ise bilinmemektedir. Bu durumun araştırılarak sonucuna göre yetki itirazının esasının çözümlenmesi gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ