• İŞE İADE KARARINA KARŞIN İŞE İADE ETMEME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ   

  Esas No. 2008/26673
  Karar No. 2008/22597
  Tarihi: 10.09.2008          
      
  l İŞE İADE KARARINA KARŞIN İŞE İADE ETMEME
  l FARK KIDEM TAZMİNATINA İŞE İADE EDİLMEDİĞİ TARİHTEN YA DA BİR AYLIK SÜRENİN SONUNDA FAİZ UYGULANACAĞI
  l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE İŞE İADE İÇİN BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ UYGULANACAĞI

  ÖZETİ: İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. Bu fesih tarihine göre işverence kıdem tazminatı ödenmelidir.
  Boşta geçen süreye ait 4 aya kadar ücret ve diğer haklar ise işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur.
  Dava konusu fark kıdem tazminatına; işçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonundan itibaren, boşta geçen süre ücretine ise işçinin işe iade için başvurduğu andan itibaren faize karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde geçersiz sayılan ilk fesih tarihine dört aylık süre eklenmek suretiyle bulunan tarihten itibaren faize karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, boşta geçen süre ücretinin, sosyal hak alacağı, işe başlatmama tazminatı, kıdem tazminatı fark alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İşe iade davası sonunda işçinin başvurusu, işverenin işe başlatmaması ve buna bağlı olarak boşta geçen süreye ait ücret ve kıdem tazminatı konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. Bu fesih tarihine göre işverence kıdem tazminatı ödenmelidir.
  Boşta geçen süreye ait 4 aya kadar ücret ve diğer haklar ise işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur.
  Dava konusu fark kıdem tazminatına; işçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonundan itibaren, boşta geçen süre ücretine ise işçinin işe iade için başvurduğu andan itibaren faize karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde geçersiz sayılan ilk fesih tarihine dört aylık süre eklenmek suretiyle bulunan tarihten itibaren faize karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.9.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ