• İŞE İADE KARARI VERİLEN İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN 6 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMAMASI

  İlgili Kanun/md:
  2821 S. Sen.K/30

  1475 S.İş.K/14


  l İŞE İADE KARARI VERİLEN İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN 6 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMAMASI

  ÖZÜ: 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 30. maddesinde işe iade kararından itibaren altı işgünü içinde işe başlamayan işçiye mahkemece bu yasa maddesine göre öngörülen tazminatın ödenmeyeceği belirtilmektedir. Başka bir işte çalışan davacının işe iade kararından sonra davalıya yaptığı 24.4.2001 tarihli işe başlama başvurusu gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim davacı, işverenin 19.7.2001 tarihli çağrısına rağmen de davalıda hiçbir zaman işbaşı yapmamıştır. Ayrıca mahkeme kararında belirtildiği gibi davalı işverenin 31.7.2001 tarihli bir fesih işlemi de mevcut değildir. Bu delil durumu karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2003/13385
  KARAR NO:     2004/3403
  TARİHİ:                       26.02.2004

  DAVA: Davacı ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, izin harçlığı ile ikramiye ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Sendika işyeri temsilcisi olan davacı işçinin hizmet akdinin 30.6.1999 tarihinde feshedildiği, 24.4.2001 günlü feshin geçersizliğine ve işe iadesine ilişkin mahkeme kararından önce 25.10.2000 de başka bir işyerinde çalışmaya başladığı, burada çalışmakta iken 27.4.2001 tarihinde davalı işyerine işe başlamak için başvuruda bulunduğu, davalı işverenin 19.7.2001 tarihinde işe başlaması için davacıya noter ihtarı ile çağrıda bulunduğu, davacının bu çağrıya cevaben 31.7.2001 tarihli dilekçesi ile, çalışmakta olduğu diğer işyerinden emekli olduğunu, davalıda emekli olarak işbaşı yapabileceğini aksi takdirde sekiz aylık temsilcilik süresi ve kıdem, ihbar tazminatı ile ücret ve sosyal haklarını talep ettiği, buna uygun olarak davalı işverenin 28.2.2000’e kadar olan kıdem ihbar tazminatı ile ücret ve sosyal haklarını ödediği uyuşmazlık konusu değildir.
  Mahkemece 29.2.2000 tarihinden yeni işe girdiği 25.10.2000 e kadar olan kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve diğer sosyal hakları ile yıllık ücretli izin alacağı ve tahsil yardımı alacaklarının kabulüne karar verilmiştir.
  2822 sayılı Sendikalar Kanunun 30. maddesinde işe iade kararından itibaren altı işgünü içinde işe başlamayan işçiye mahkemece bu yasa maddesine göre öngörülen tazminatın ödenmeyeceği belirtilmektedir. Başka bir işte çalışan davacının işe iade kararından sonra davalıya yaptığı 24.4.2001 tarihli işe başlama başvurusu gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim davacı, işverenin 19.7.2001 tarihli çağrısına rağmen de davalıda hiçbir zaman işbaşı yapmamıştır. Ayrıca mahkeme kararında belirtildiği gibi davalı işverenin 31.7.2001 tarihli bir fesih işlemi de mevcut değildir. Bu delil durumu karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ