• İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLMESİ



   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/23051
  2010/19447
  21.06.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  1475 S.İşK/14
     
  • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLMESİ
  • DAVALARIN AYRILMASINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ Davacı işe iadesine bu mümkün olmadığı takdirde ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret ve ikramiye alacaklarının ödenmesi isteğinde bulunmuştur. İşe iade dışındaki talepler için miktar belirtilmiş ve harçları da yatırılmıştır.
  İşe iade davası ile tazminat ve alacak davaları ayrı yargılama usullerine tabi olduğundan davaların tefrikine karar verilerek ayrı dosyalar üzerinden yargılamalarının yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken sadece işe iade davası açılmış gibi hüküm kurulmuş olması hatalı olmuştur
   
               


  DAVA                                  : Davacı, feshin geçersizliğine ve ise iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                        Hüküm süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S. Göktas tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı isçi, is sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve ise iadesine karar verilmesini, ise iadesinin mümkün olmaması halinde ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret ve ikramiye alacaklarının faizleriyle birlikte hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı işe iadesine bu mümkün olmadığı takdirde ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret ve ikramiye alacaklarının ödenmesi isteğinde bulunmuştur. İşe iade dışındaki talepler için miktar belirtilmiş ve harçları da yatırılmıştır.
  İşe iade davası ile tazminat ve alacak davaları ayrı yargılama usullerine tabi olduğundan davaların tefrikine karar verilerek ayrı dosyalar üzerinden yargılamalarının yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken sadece işe iade davası açılmış gibi hüküm kurulmuş olması hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ