• İŞE GİRİŞ AŞAMASINDA VERİLEN BELGELERİ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAMA

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/21074
  Karar No: 2006/7266
  Tarihi:      23.03.2006

  l İŞE GİRİŞ AŞAMASINDA VERİLEN BELGELERİ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAMA
  l YAZILI BELGELERİN AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKMESİ
  l YAZILI BELGELER KARŞISINDA TANIK ANLATIMLARINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Davacının imzasını taşıyan hizmet akdi, Sosyal Güvenlik destek primi ile çalıştırılması için SSK.ya yazdığı yazı, ibraname, kıdem ihbar tazminatı bordrolarında işe giriş tarihi 15.4.1997 olarak yer almaktadır. Davacı tüm bu yazılı belgeleri ihtirazi kayıtsız imzalamıştır. Yazılı deliller bu şekilde olduğu halde iki davacı tanığının anlatımına itibar edilerek davacının 1.3.1993 tarihinde işe girdiği kabul edilmiştir. Davacı yazılı belgelerde yer alan işe giriş tarihinin aksini eşdeğer yazılı belge ile kanıtlayamadığından davanın reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile itirazın iptali, icra takibinin devamı ile %40 icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Haber Merkezi müdürü olarak çalışan davacının imzasını taşıyan hizmet akdi, Sosyal Güvenlik destek primi ile çalıştırılması için SSK.ya yazdığı yazı, ibraname, kıdem ihbar tazminatı bordrolarında işe giriş tarihi 15.4.1997 olarak yer almaktadır. Davacı tüm bu yazılı belgeleri ihtirazi kayıtsız imzalamıştır. Yazılı deliller bu şekilde olduğu halde iki davacı tanığının anlatımına itibar edilerek davacının 1.3.1993 tarihinde işe girdiği kabul edilmiştir. Davacı yazılı belgelerde yer alan işe giriş tarihinin aksini eşdeğer yazılı belge ile kanıtlayamadığından davanın reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ