• İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANAN FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21


  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/27552
  Karar No: 2005/31172
  Tarihi:      26.09.2005

  l İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANAN FESİH
  l KUSURUN UZMAN BİLİRKİŞİLER ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  l EKSİK  İNCELEME

  ÖZETİ:  Davalı bilirkişi heyet raporuna itirazlarında somut gerekçeler göstermiş davacının olayda %100 kusursuz olamayacağını savunmuştur. Tüm bu hususlar nazara alınarak, tarafların dışında 3. kişinin olayda kusuru bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca incelenerek konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetinden kusur yönünden yeniden bilirkişi tetkikatı yaptırılarak rapor, aldırılmalıdır. Alınacak bilirkişi raporu bir değerlendirilmeye tabi tutulduktan sonra hüküm verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe işe iadesine karar verilmesini istenmiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 4857 Sayılı İş Kanunu 19.maddesine aykırı olarak hizmet aktinin feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine, boşta geçen süre ücretine ve tazminata karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, davacının kusurlu davranışı nedeniyle kullandığı araçla havaalanındaki bir uçağa çarptığını ve zarara sebebiyet verdiğini bu olay nedeniyle haklı olarak hizmet aktinin feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece %100 işverenin kusurlu gösterildiği Bilirkişi raporu esas alınarak meydana gelen olayda davacının hiç kusuru olmadığı kabul edilerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine 4 aylık tazminata ve boşta geçen süre ücretine hükmedilmiştir.
  Davalı işyerinde High Loader Operatörü şoförü olarak çalışan davacı olay günü Atatürk Havalimanı apronunda sevk ve idaresindeki davalı işverene ait hizmet aracı ile seyrederken park halinde duran Free Bind Havayollarına ait uçağa kanat bölümünden çarptığı ve hasara sebebiyet verdiği taraflar arasında ihtilafsızdır. Meydana gelen bu kaza sebebiyle DHMİ Atatürk Hava Limanı Başmüdürlüğü tarafından apron kaza raporu düzenlenmiş ve davacının kusurlu olduğu belirtilmiştir. Yargılama aşamasında alınan bilirkişi heyet raporunda ise davacının kusursuz olduğu ve DHMİ tarafından tutulan apronkaza raporunun ise ön rapor olduğu ve sivil hava araç kazaları soruşturma yönetmeliğinin gerektirdiği bir rapor olmadığı belirtilmiştir. Ancak DHMİ tarafından düzenlenen raporun bir ön rapor olması ve yönetmelik gereğince hazırlanan bir rapor olmaması raporun dikkate alınmamasını gerektirmez. Bu nedenle her iki rapor arasında çelişki mevcuttur. Davalı bilirkişi heyet raporuna itirazlarında somut gerekçeler göstermiş davacının olayda %100 kusursuz olamayacağını savunmuştur. Tüm bu hususlar nazara alınarak, tarafların dışında 3. kişinin olayda kusuru bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca incelenerek konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetinden kusur yönünden yeniden bilirkişi tetkikatı yaptırılarak rapor, aldırılmalıdır. Alınacak bilirkişi raporu bir değerlendirilmeye tabi tutulduktan sonra hüküm verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.09.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ