• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞYERİNDE KAÇ İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMININ YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                    
  Esas No: 2004/26867
  Karar No: 2005/15148
  Tarihi: 02.05.2005         

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞYERİNDE KAÇ İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMININ YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ
   l SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA YETİNİLMEMESİ
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZETİ: Mahkemece işyerinde kaç işçinin çalıştığı, kaç işçinin hizmet aktinin sona erdirildiği, bunlardan ne kadarının sendika üyesi olduğu, ne kadarının üye olmadığı, akdin feshinde sendika üyesi olanlarla olmayanlar arasında ayırıma gidilip gidilmediği, sendika üyeliğinden istifa edenlerin olup olmadığı, istifa varsa bunların çalıştırılmaya devam ettirilip ettirilmediği etraflıca araştırılmadan, tanık beyanlarıyla yetinilerek, sendikal tazminat alacağı isteminin kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, tazminat alacağının ödetilmesine karar verilmesin istemiştir Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının hizmet aktinin sendikal nedenlerle feshedildiği gerekçesiyle sendikal tazminat isteği kabul edilmişse de, işyerinde dosyada mevcut delillerden 43 işçinin hizmet aktinin feshedildiği, fesihten sonraki yetki başvurusu üzerine yapılan tesbit sırasında 11 sendika üyesinin mevcut olduğunun belirlendiği, davacının hizmet aktinin de üyeliğe kabul edildiği tarihte sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece işyerinde kaç işçinin çalıştığı, kaç işçinin hizmet aktinin sona erdirildiği, bunlardan ne kadarının sendika üyesi olduğu, ne kadarının üye olmadığı, akdin feshinde sendika üyesi olanlarla olmayanlar arasında ayırıma gidilip gidilmediği, sendika üyeliğinden istifa edenlerin olup olmadığı, istifa varsa bunların çalıştırılmaya devam ettirilip ettirilmediği etraflıca araştırılmadan, tanık beyanlarıyla yetinilerek, sendikal tazminat alacağı isteminin kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.5.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ