• İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVİR EDİLMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/7534
  2007/34760
  21.11.2007
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
   
  •  
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN  DEVİR EDİLMESİ
  • ÜCRET VE İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
  • ŞARTLI İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASI
  • KIDEM TAZMİNATI
  •  
    ÖZETİ: Davacının Ege E. Ecza Itriyat Deposu A.Ş. işyerinde satış temsilcisi olarak başladığı işyerinin tasfiyesi sonucunda davalı işverene iş sözleşmesinin devredildiği anlaşılmaktadır. Davalı işyerinde çalışma devam ederken altı aylık süre sonunda davacı ve arkadaşlarının satış temsilciliğinden depoda görevlendirilecekleri, ücretlerinin asgari ücrete indirileceği şeklindeki işveren önerisinin kabul edilmemesi sonucu dilekçe verenlerin tazminatlarının ödeneceği yolundaki öneri üzerine 30.06.2004 tarihi itibariyle tazminatları ödenmek suretiyle iş sözleşmesinin feshine yönelik dilekçe alındığı görülmektedir. Bu dilekçenin şartlı olması karşısında geçerli bir istifadan söz etmek mümkün değildir. O halde davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalıdır
               

  DAVA                        : Davacı, kıdem tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacının Ege E. Ecza Itriyat Deposu A.Ş. işyerinde satış temsilcisi olarak başladığı işyerinin tasfiyesi sonucunda davalı işverene iş sözleşmesinin devredildiği anlaşılmaktadır. Davalı işyerinde çalışma devam ederken altı aylık süre sonunda davacı ve arkadaşlarının satış temsilciliğinden depoda görevlendirilecekleri, ücretlerinin asgari ücrete indirileceği şeklindeki işveren önerisinin kabul edilmemesi sonucu dilekçe verenlerin tazminatlarının ödeneceği yolundaki öneri üzerine 30.06.2004 tarihi itibariyle tazminatları ödenmek suretiyle iş sözleşmesinin feshine yönelik dilekçe alındığı görülmektedir. Bu dilekçenin şartlı olması karşısında geçerli bir istifadan söz etmek mümkün değildir. O halde davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalıdır. Kararın bu gerekçe ile bozulması gerekmiştir.
   

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ