• İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ MİKTAR İÇEREN İBRANAME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24,32,47
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/23805
  Karar No: 2007/8901
  Tarihi:      02.04.2007

  l İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ MİKTAR İÇEREN İBRANAME
  l MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI
  l HATA HİLE ZOR KULLANILARAK ALINDIĞININ BİR YIL İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEMESİ
  l MAKBUZ NİTELİĞİNDEKİ BELGEDE ÖDENDİĞİ BELİRTİLEN ALACAKLARIN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ
  l ÜCRET, GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Altındaki imza davacı tarafından inkar edilmeyen hatta hile ve zorla alındığı kanıtlanamayan ve bir sene içerisinde bu konuda bir iddia ileri sürülmeyen ibraname başlıklı belge ödeme rakamlarını içermekte olup makbuz niteliğindedir. Mahkemece davacının hak kazandığı saptanan miktarlardan ibraname başlıklı belgede açıklanan ödeme miktarları düşülmeli bakiye alacağı kalırsa bu miktarla ilgili hüküm kurulmalıdır. Mahkemece bu ödeme belgesine değer verilmeyerek sonuca gidilmesi hatalıdır.
  Davacı dava konusu alacaklara yasal faiz uygulanmasını talep etmiştir. Mahkeme 10.7.2004 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar vermiştir. Ücret genel tatil ve fazla mesai alacaklarına 4857 sayılı yasa gereği mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, bayram ve genel tatil gündeliği ile ücret   alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm   süresi   içinde   taraflar   avukatlarınca   temyiz   edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendinlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Altındaki imza davacı tarafından inkar edilmeyen hatta hile ve zorla alındığı kanıtlanamayan ve bir sene içerisinde bu konuda bir iddia ileri sürülmeyen ibraname başlıklı belge ödeme rakamlarını içermekte olup makbuz niteliğindedir. Mahkemece davacının hak kazandığı saptanan miktarlardan ibraname başlıklı belgede açıklanan ödeme miktarları düşülmeli bakiye alacağı kalırsa bu miktarla ilgili hüküm kurulmalıdır. Mahkemece bu ödeme belgesine değer verilmeyerek sonuca gidilmesi hatalıdır.
  3-Davacı dava konusu alacaklara yasal faiz uygulanmasını talep etmiştir. Mahkeme 10.7.2004 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar vermiştir. Ücret genel tatil ve fazla mesai alacaklarına 4857 sayılı yasa gereği mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi gerekir
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ