• İBRANAME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/11288
  Karar No: 2006/30469
  Tarihi:      20.11.2006

  l İBRANAME
  l İBRANAMEDEKİ İMZAYA İTİRAZ EDİLME-MESİ İBRANAMENİN BAĞLAYICI OLMASI

  ÖZETİ: Dosya içerisinde mübrez ibraname başlığı altında düzenlenen ve davacının imzasının ihtiva eden belge de davacının fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil ile izin ücretlerini aldığı başkaca da alacağının bulunmadığı belirtilmiştir. Davacı bu ibranameye imza inkarında bulunmamış ayrıca bir itirazda olmamıştır. Bu durumda mahkemece bu ibranameye itibar ederek dava konusu alacakların reddine karar vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm altına alınması hatalıdır.

  DAVA: Davacı,fazla çalışma parası, bayram ve hafta tatili gündelikleri ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı iş sözleşmesinin 19.8.2004 tarihinde sona erdiğini fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ve bayram ücretleri ile yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ise savunmasında davacının ayrıldığı tarihte talep edilen alacaklarının ödendiğini bu hususta ibraname verdiğini belirterek reddini istemiştir.
  Dosya içerisinde mübrez ibraname başlığı altında düzenlenen ve davacının imzasının ihtiva eden belge de davacının fazla mesai , hafta tatili, bayram ve genel tatil ile izin ücretlerini aldığı başkaca da alacağının bulunmadığı belirtilmiştir. Davacı bu ibranameye imza inkarında bulunmamış ayrıca bir itirazda olmamıştır. Bu durumda mahkemece bu ibranameye itibar ederek dava konusu alacakların reddine karar vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm altına alınması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ