• İBRANAME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/59

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/10103
  Karar No: 2006/21289
  Tarihi:      18.07.2006

  l İBRANAME
  l MİKTAR BELİRTİLEN İBRANAMEDE AYNI ZAMANDA MİKTAR BELİRTMEDEN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN ALINDIĞININ BELİR-TİLMESİ
  l YILLIK İZİN ÜCRETİ AÇISINDAN İBRANIN GEÇERLİ SAYILMASI

  ÖZETİ: Altındaki imza davacı tarafından inkar edilmeyen ibraname, mahkemenin kabul ettiği gibi ihbar ve kıdem tazminatı yönünden miktar içerdiğinden makbuz niteliğinde ise de, aynı ibranamede davacı, miktar belirtmeden ücretli izinlerini kullandığını, hak kazandığı tüm izin ücreti karşılıklarını aldığını ve işvereni ibra ettiğini bildirdiğinden, izin ücreti yönünden davacı davalı şirketi ibra etmiş bulunmaktadır. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacağının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ile dini ve milli bayram ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Altındaki imza davacı tarafından inkar edilmeyen ibraname, mahkemenin kabul ettiği gibi ihbar ve kıdem tazminatı yönünden miktar içerdiğinden makbuz niteliğinde ise de, aynı ibranamede davacı, miktar belirtmeden ücretli izinlerini kullandığını, hak kazandığı tüm izin ücreti karşılıklarını aldığını ve işvereni ibra ettiğini bildirdiğinden, izin ücreti yönünden davacı davalı şirketi ibra etmiş bulunmaktadır. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacağının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Kabule göre, davacının izin ücretinin yanlış hesaplanması ile ilgili itirazlarına da değer verilmeden sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.7.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ