• HİZMET İLİŞKİSİNİN BAŞLANGICININ SAPTANMASI

  İlgili Kanun/md:

  1475 S.İş.K/14, 9

  4857S.İş.K/8


  l HİZMET İLİŞKİSİNİN BAŞLANGICININ SAPTANMASI
  l YAZILI İŞ SÖZLEŞMESİ-SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

  ÖZÜ: Davalı delilleri arasında dosyaya sunulan iş sözleşmesinde görevin başlama tarihi 1.3.1996 olarak yer almakta davacı imzasını taşıyan sigortalı işe giriş bildirgesi ise 19.3.1996 tarihini taşımaktadır. Bu belgelere göre taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin 1.3.1996’da başladığı, 19.3.1996’da ise sigorta işlemlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacı tarafından imzası inkar olunmayan bu belgelere dayanılarak hizmet akdinin başlangıcı olarak 1.3.1996 tarihinin kabul edilmesi gerekirken, yazılı şekilde işe giriş tarihini iddia gibi 1.9.1993 olarak esas alan hesaplamalara göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:      2003/2543
  KARAR NO: 2003/15626
  TARİHİ:         29.09.2003

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı ile vergi iadesi, yıllık izin, ücret alacağı ve hafta-genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplen; göre, davacının tüm. davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı delilleri arasında dosyaya sunulan iş sözleşmesinde görevin başlama tarihi 1.3.1996 olarak yer almakta davacı imzasını taşıyan sigortalı işe giriş bildirgesi ise 19.3.1996 tarihini taşımaktadır. Bu belgelere göre taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin 1.3.1996’da başladığı, 19.3.1996’da ise sigorta işlemlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacı tarafından imzası inkar olunmayan bu belgelere dayanılarak hizmet akdinin başlangıcı olarak 1.3.1996 tarihinin kabul edilmesi gerekirken, yazılı şekilde işe giriş tarihini iddia gibi 1.9.1993 olarak esas alan hesaplamalara göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3. Öte yandan yazılı hizmet sözleşmesinde ücret taraflar arasında asgari ücret olarak kararlaştırıldığı halde, davacı tarafından yargılama sırasında daha yüksek ücret aldığının da kanıtlanamadığı dikkate alınarak asgari ücret üzerinden gerekli hesaplamalar yaptırılarak sonuca varılması gerekirken, yazılı şekilde talepteki daha yüksek ücretten gerçekleştirilen hesaplamalara göre hüküm kurulması ayrı bir bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ