• HAKLI NEDENLE İŞE GELMEME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/1060
  Karar No: 2006/19153
  Tarihi:      29.06.2006

  l HAKLI NEDENLE İŞE GELMEME
  l DEVAMSIZLIK SAYILAMAYACAĞI
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve bulgulara göre davacının 14.12.2004 tarihinde gelmediği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacının dayısının 15.12.2004 tarihinde öldüğü gömme izin kaydından anlaşılmaktadır. Dinlenen davacı tanıkları davacının dayısının ölümü nedeniyle izin istediğini ve işverence ve bu durumun kabul edilerek iznin verildiğini doğrulamışlardır. 4857 Sayılı Kanunun 25/II-g maddesine göre işçinin iş sözleşmesinin devamsızlıktan feshi için işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebep olmaksızın işe gelmemesi gerekir. Davacı işçinin 15.12.2004 tarihindeki devamsızlığı söz konusu fıkraya uymamaktadır. İki gün üst üste devamsızlık gerçekleşmemiştir. 16.12.2004 günü de iş sözleşmesi fesih edilmiştir. Şu durumda kıdem ve ihbar tazminatı isteklerine hükmetmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA:Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava kıdem ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacak isteklerinden ibarettir. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminat istekleri devamsızlık nedeniyle red etmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve bulgulara göre davacının 14.12.2004 tarihinde gelmediği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.
  Davacının dayısının 15.12.2004 tarihinde öldüğü gömme izin kaydından anlaşılmaktadır.
  Dinlenen davacı tanıkları davacının dayısının ölümü nedeniyle izin istediğini ve işverence ve bu durumun kabul edilerek iznin verildiğini doğrulamışlardır.
  4857 Sayılı Kanunun 25/II-g maddesine göre işçinin iş sözleşmesinin devamsızlıktan feshi için işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebep olmaksızın işe gelmemesi gerekir.
  Davacı işçinin 15.12.2004 tarihindeki devamsızlığı söz konusu fıkraya uymamaktadır. İki gün üst üste devamsızlık gerçekleşmemiştir. 16.12.2004 günü de iş sözleşmesi fesih edilmiştir.
  Şu durumda kıdem ve ihbar tazminatı isteklerine hükmetmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ